Vodafone

Vodafone România, divizie a Vodafone Group Plc, este prima companie de telecom care a lansat reţeaua GSM în România, pe 15 aprilie 1997 şi totodată primul operator care a introdus serviciile 3G.

In 2010, Vodafone lansează serviciile 3G în frecvenţa 900 MHz, oferind acces la Internet mobil pentru 90% din populaţia României, la viteze de până la 21,6 Mbps.

Vodafone înregistra 7.798.411 de clienţi, la data de 30 iunie 2012, fiind liderul pieţei de business din România.

Pentru a afla mai multe informaţii despre activităţile, serviciile şi produsele Vodafone Romania, vizitaţi Vodafone sau intraţi pe Facebook, la Facebook Vodafone.

Compania Vodafone România se implică în comunitatea locală prin Fundaţia Vodafone şi programele de responsabilitate corporativă, cum ar fi susţinerea serviciului medical de urgenţe SMURD sau a programului naţional de donare de sânge.

În cei 14 ani de activitate, Fundaţia Vodafone a finanţat peste 600 de programe în beneficiul copiilor, bătrânilor, persoanelor defavorizate, cu dizabilităţi şi al victimelor calamităţilor naturale.

Până în prezent, Fundaţia Vodafone a investit peste 13 milioane Euro în proiecte desfăşurate de organizaţiile non profit partenere. Mai multe detalii despre programele Fundatiei se regăsesc pe Fundaţia Vodafone şi pe Facebook Fundaţia Vodafone.


Vodafone Romania, division of Vodafone Group Plc. is the first telecom company which launched the GSM network in Romania, on the 15th of April 1997 and at the same time the first operator to introduce the 3G services.

In 2010, Vodafone launched the 3G services in the 900 MHz frequency, providing access to mobile internet for 90% of Romania’s population with speeds up to 21,6 Mbps.

On 30th of June 2012 Vodafone had 7.798.411 customers, being the business market leader in Romania.

To find out more about the activities, services and products of Vodafone Romania, visit Vodafone or log onto Facebook, la Facebook Vodafone.

Vodafone Romania is involved in the local community through Vodafone Foundation and corporate responsibility programs like supporting the emergency medical service SMURD or the national program for blood donation.

In the 14 years of activity, Vodafone Foundation has financed over 600 programs for children, the elderly, the poor, the disabled and the victims of natural calamities.

Up to the present time, Vodafone Foundation invested over 13 million Euro in projects developed by the partner non-profit organizations. Further information about the Foundation programs may be found Fundaţia Vodafone and on Facebook Fundaţia Vodafone.
Orar
  • Luni - Duminică 10:00 - 22:00
Floor 0