Sephora

Întotdeauna la graniţa dintre vis şi frumuseţe, Sephora este magazinul de produse pentru frumuseţe, cosmetice şi parfumuri cel mai chic. Dinamism şi simplitate, excelenţă şi libertate, educaţie şi plăcere – într-un cuvânt, Sephora.

Cu o atitudine întotdeauna deschisă în ceea ce priveşte schimbarea, Sephora nu numai că ţine pasul, chiar creează tendinţele, prin oferta unică de produse cosmetice de marcă, animaţia permanentă din magazin, lăsând libertatea de alegere, posibilitatea de a experimenta şi încerca. Asistată de echipa de consultanţi şi specialişti în frumuseţe, experienţa clienţilor în magazinele Sephora se transformă într-o apropiere emoţională care menţine echilibrul unei relaţii de încredere şi satisfacţie.

Secretul succesului Sephora? Pasiunea şi entuziasmul puse în slujba frumuseţii!


Always at the border from dreaming and beauty, Sephora is the store for the most chic beauty products, cosmetics and perfumes. Dynamism and simplicity, excellence and freedom, education and pleasure – in a word, Sephora.

With an opened attitude towards change, Sephora not only keeps up, but even creates the trends, through its unique offer of brand cosmetic products, the permanent animation from the store, giving freedom of choice, possibility to experiment and try. Assisted by the team of consultants and specialist in beauty, the experience of the clients in Sephora stores becomes an emotional approaching that keeps the balance of trustworthy and satisfactory relationship.

The secret of the success of Sephora? The passion and the enthusiasm for beauty!
Orar
  • Luni - Duminică 10:00 - 22:00
Floor 0